Các hình thức thanh toán:

1. Thanh toán khi nhận hàng.